SALID A CAMINAR, JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

El próximo viernes 21 de junio Hermanas Hospitalarias impulsa una jornada de oración por las vocaciones bajo el lema “Práctica la hospitalidad y descubrirás que es Evangelizar”. Os invitamos a participar en las oraciones organizadas en todos los centros de Hermanas Hospitalaria España.

El 21 de junio de 1880 nuestras fundadoras María Josefa y María Angustias partieron de Granada para seguir a Jesús. Y en esta fecha tan destacada para toda la Comunidad Hospitalaria arrancamos un ciclo de oración que se organizará todos los 21 de cada mes con un objetivo claro: orar por las vocaciones, orar por los jóvenes y con los jóvenes, en cada Comunidad, en cada Centro ya que ellos “son el futuro”.

Os dejamos un vídeo donde se hace una invitación a participar y unirse a esta jornada de oración.

https://youtu.be/Pp8T_6wnCDI

Compartimos también la oración preparada para la ocasión.

Oración. Descargar

HÃY KHỞI HÀNH RA ĐI, NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Thứ Sáu tới, ngày 21 tháng Sáu, Chị Em Dòng nữ trợ thế thánh tâm chúa giêsu thúc đẩy một ngày cầu nguyện cho ơn gọi theo phương châm « Thực thi tinh thần trợ thế bạn sẽ khám phá ra loan báo tin mừng là gì » Chúng tôi mời goi cac bạn tham gia vào những buổi cầu nguyện được tổ chức ở tất cả các trung tâm của Chị em trợ thế Tây Ban Nha

Vào ngày 21 tháng 6 năm 1880,Cac Me sáng lập của chúng ta María Josefa và María Angustias rời Granada để theo Đức giêsu. và đây là một ngày nổi bật cho các cộng đoàn trợ thế, chúng ta bắt đầu một chu kỳ cầu nguyện sẽ được tổ chức vào mỗi ngày 21 mỗi tháng với một mục tiêu rõ ràng: cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho những người trẻ và với những người trẻ, trong mỗi Cộng đồng và trong mỗi trung tâm vì họ «là tương lai».

Chúng tôi để lại cho cac bạn một video nơi thực hiện lời mời gọi tham trong ngày cầu nguyện này

https://youtu.be/dJMQiaJUewA

Chúng tôi cũng chia sẻ.phần cầu nguyện đã được chuẩn bị cho dịp này

Compartir esta página: