Voluntariat

Avui dia, 823 voluntaris presten els seus serveis en Centres de Germanes Hospitalàries a Espanya.

El voluntariat és una de las expressions més clares de solidaritat, que mira de forma positiva, que expressa el respecte ple per la persona, que fa visible el compromís hospitalari d’ajudar a trobar el propi projecte de vida i a aconseguir la felicitat.

Gratuïtat i solidaritat com a característiques fonamentals

El voluntariat potencia l’atenció hospitalària basada en els principis de gratuïtat i solidaritat. Té el seu origen en l’opció de servir i ajudar gratuïtament les persones que pateixen.

El voluntariat hospitalari és un espai relacional on es pot viure una veritable solidaritat compassiva –en el sentit de “patir amb”–, humanitzadora i que acompanya en el procés de recuperació personal.

Als centres de Germanes Hospitalàries, el voluntariat es converteix en canal de solidaritat per a aquells que desitgen compartir la situació de les persones assistides i comprometre’s en la seva atenció integral.

Integració en la Comunitat Hospitalària i Model Assistencial

Els voluntaris són membres de la Comunitat Hospitalària i, com a part d’aquesta família, se’ls defineix com persones que, lliurement, gratuïta i coresponsable, enriqueixen amb els seus dons específics el servei hospitalari.

Col·laboració a la humanització

El voluntariat constitueix, avui, una dimensió que està present en la relació individualitzada amb cada persona assistida i contribueix, així, a la humanització de l’assistència i a la implicació de la societat.

Si vols col·laborar com a voluntari , dirigeix-te a un dels nostres centres, on t’informaran de les diferents possibilitats.

Compartir esta página: