Cooperació internacional

[wpo_block_heading title=”COOPERACIÓ INTERNACIONAL” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

Per promoure la missió hospitalària als països en vies de desenvolupament, la Congregació compta amb el servei de Cooperació al Desenvolupament, que afavoreix la solidaritat i la transformació social, així com la cerca de recursos humans i captació de mitjans econòmics.

Els projectes hospitalaris en països en vies de desenvolupament són assistits amb fons de la Congregació, fonts de finançament públiques i privades, així com donacions de particulars. La coordinació d’aquest servei de Cooperació es troba a la Casa General de Roma i compta amb la Fundación Benito Menni, ONG de la Congregació de les Germanes. Es garanteix l’assistència tècnica en matèria d’elaboració, presentació i gestió de projectes de Cooperació al Desenvolupament amb especial atenció als països i persones més desafavorides.

Compartir esta página: