Servei als malalts i necessitats

[wpo_block_heading title=”Servei als malalts i necessitats” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

La nostra sensibilitat a favor dels malalts i necessitats es fa acció efectiva de caràcter servicial en els nostres dispositius socioassistencials.

La persona ocupa el centre de la nostra organització. És la raó de ser dels nostres Centres. Els nostres plantejaments i programes estan pensats per a ella; la finalitat de la nostra Institució és atendre-la i tenir-ne cura. Les estructures, la vida i l’acció giren al seu voltant. En el nostre projecte tots i tot està al seu servei.

En la nostra tasca es viu una relació interpersonal que transcendeix la relació impersonal de mercat. Ens entenem i treballem per a la persona sense instrumentalitzar la seva necessitat en benefici nostre.

Aquesta missió de servei és el sentit genuí de l’origen de la nostra Obra, és la voluntat dels nostres Fundadors, forma part de la nostra tradició, compromet la nostra presència en àmbits i en països amb necessitat i desatenció, i roman com a orientació de futur.

Considerem les persones ateses com a membres iguals de la gran família humana i membres de la mateixa comunitat hospitalària de cada centre. La visió evangèlica de la humanitat reforça aquesta comprensió antropológica.

Compartir esta página: