Qualitat professional

[wpo_block_heading title=”Qualitat professional” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

L’actitud de servei, amb atenció integral, a favor de la salut de les persones que atenem, es fa de manera qualificadament eficaç si la nostra feina aconsegueix, amb rigor, la millor qualitat professional.

La qualitat professional comprèn l’adaptació dels Centres a les exigències de les necessitats de les persones, dels temps i llocs; la incorporació de tècniques i mètodes que provenen de l’avenç científic, i l’actualització teòrica i pràctica de tots els professionals.

Facilitem i exigim l’esperit de col·laboració corresponsable des de cada lloc de treball que s’ocupi, la programació participada i el treball en equip en totes les àrees, de manera que la diversitat de presències, serveis i funcions assoleixin la màxima coordinació amb l’objectiu comú.

La qualitat dels nostres serveis està garantida, també, per l’eficiència en la gestió i per la formació continuada en totes les dimensions de l’Hospitalitat, juntament amb la responsabilitat individual. Igualment, està garantida per l’organització precisa i per l’eficient assignació dels diferents tipus de recursos que, per a nosaltres, tenen sempre com a finalitat la millora de l’atenció.

El nostre emplaçament en països en vies de desenvolupament i la nostra significativa presència a llocs empobrits i desatesos optimitzen la qualitat de les seves prestacions multiplicant els recursos, mitjançant la solidaritat interinstitucional i la sol·licitud d’ajuda internacional. Prioritzem invertir en la promoció de professionals, ja que considerem que aquesta és la millor font de la progressiva renovació dels projectes.

Compartir esta página: