Ètica en tota l’actuació

[wpo_block_heading title=”Ètica en tota l’actuació” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

L’Hospitalitat és, en si mateixa, una experiència ètica fonamental que engloba la nostra missió i que reforça la dimensió ètica pròpia de tota acció amb la persona acollida. És més, qualsevol manca d’ètica en la nostra activitat va en contra de la mateixa hospitalitat i és una esquerda moral dels nostres ser i fer hospitalaris.

Per aquesta raó, conscients dels nous interrogants que l’ètica planteja en el món de la nostra intervenció, la incloem entre els nostres valors.

Considerem, doncs, l’ètica com una dimensió de tota actuació; la garantim tant en la finalitat com en qualsevol dels mitjans.

Ens exigim ser ètics en tots els camps i decisions, en l’assistència sanitària, en l’acció educativa i en l’atenció social. També en l’organització i en tot tipus de gestió, a la feina i en l’economia, en els plantejaments institucionals i en les propostes operatives, en el respecte a la legalitat vigent, en els comportaments comunitaris i individuals, i en qualsevol activitat quotidiana, així com en la reflexió de les qüestions i en la resposta als problemes.

Coherents amb la missió que ens defineix, promovem els principis i criteris comuns de la bioètica, fem institucionalment referència a la motivació catòlica d’aquesta ètica i prestem atenció a les exigències provinents de la identitat del nostre projecte, del seu sentit i dels seus valors.

Compartir esta página: