Consciència històrica

[wpo_block_heading title=”Consciència històrica” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

La memòria del passat és un valor que permet respondre encertadament al present i projectar el futur.

El coneixement dels Fundadors, de la seva vida, del context en què neix la seva obra, del plantejament i de les característiques singulars del seu projecte és un element necessari per a la cultura específica hospitalària.

El projecte, en el qual estem integrats, ha estat possible gràcies a la tasca que altres han realitzat abans i ara som nosaltres els implicats en el seu present i en el seu futur.

Avui dia considerem fonamental desenvolupar la consciència individual i col·lectiva de formar part de la història hospitalària i de ser tots solidàriament protagonistes del moment actual de l’Hospitalitat.

Ser protagonistes no és un títol sinó el fruit d’una actitud activa en totes les situacions, responsable davant els diferents problemes i generadora de respostes als diversos reptes del moment que vivim.

Per treballar per un present amb futur ens exigim estar permanentment oberts a allò més nou: a les noves necessitats existents en el camp de la nostra missió, als nous reptes i als nous models d’atenció.

Compartir esta página: