VALORS HOSPITALARIS

Considerem els valors hospitalaris l’element clau de la identitat de la nostra Institució. Aquests valors manifesten l’originalitat de la nostra acció i són el tret diferencial i apreciat de la nostra Obra.

Pel que fa als valors humans, que en la nostra tradició brollen de l’Evangeli, són assumits per tots, s’encarnen en cada cultura, orienten les decisions dels responsables i inspiren la manera d’actuar de cadascú en les seves tasques.

Podem sintetitzar tots els nostres valors en un de sol: HOSPITALITAT, valor humà essencial en els àmbits social, assistencial i sanitari. Consisteix a oferir espai i temps, atenció i cura, humanitat i recursos als destinataris de la nostra missió.

Per explicitar aquest valor síntesi, el desenvolupem en vuit valors:

Sensibilitat pels exclosos

Sensibilitat pels exclosos

La nostra Hospitalitat comporta i alimenta l’empatia, preferentment amb els exclosos per malaltia o per limitacions psíquiques.

Saber més

Servei als malalts i necessitats

Servei als malalts i necessitats

Tot està i tots estem al servei de les persones que atenem; elles són el centre de la nostra organització.

Saber més

Acollida alliberadora

Acollida alliberadora

Ens caracteritza l’acollida càlida i altruista al pacient. Busquem la millor rehabilitació. Tenim cura del pacient amb el caliu d’una llar.

Saber més

Salut integral

Salut integral

La nostra feina dedicada a la salut inclou totes les dimensions de la persona segons l’humanisme integral. La nostra missió és guarir i tenir cura.

Saber més

Qualitat professional

Qualitat professional

Som efectius en el nostre servei a través del rigor professional, l’eficiència en la gestió, el treball en equip, l’adaptació de dispositius i la permanent actualització dels professionals.

Saber més

Humanitat en l’atenció

Humanitat en l’atenció

Cultivem de forma explícita i a la pràctica la humanització dels plantejaments i de cada activitat concreta. La nostra atenció esdevé una trobada a nivell humà que prioritza la dignitat de la persona.

Saber més

Ètica en tota l’actuació

Ètica en tota l’actuació

Ens exigim ser ètics, segons els criteris de la bioètica i el principi de l’Hospitalitat, en totes les nostres actuacions.

Saber més

Consciència històrica

Consciència històrica

Fomentem la consciència individual i col·lectiva de formar part de la història hospitalària, fidels als nostres orígens, protagonistes del present, constructors del futur hospitalari.

Saber més