Organització

[wpo_block_heading title=”GOVERN PROVINCIAL” alignment=”separator_align_center” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario”]

Govern per a la Província d’Espanya

El Consell general ha nomenat l’equip d’animació i govern per a aquesta Província d’Espanya, l’exercici efectiu de la qual comença el 24 d’abril de 2016. Les germanes que el formen són:

MPSuperiora Provincial

Va néixer a Burgos, Espanya. És diplomada en Infermeria i Màster en Bioètica per la Universidad Pontificia de Comillas. Formada en gestió i administració d’empreses per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). Va ingressar a la Congregació el 1966.

Experiència i serveis realitzats en la vida hospitalària: en l’àmbit local ha desenvolupat la missió hospitalària, principalment, en el camp de la infermeria, ha ocupat el càrrec de directora d’infermeria, Superiora de la Comunitat i Gerent del centre. Des del 1995 fins a l’any 2000 va ser Consellera provincial de centres a la Província de Madrid. Entre l’any 2000 i l’any 2012 va formar part del Govern general com a Consellera. El 2012 va ser nomenada Delegada general per conduir el procés de creació d’una única Província Canònica a Espanya.

PPVicària i 1a Consellera – Obra Hospitalària

Va néixer a Navarra, Espanya. Va ingressar a la Congregació el 1960. És diplomada en Infermeria i Fisioteràpia.

Ha desenvolupat el seu servei hospitalari a diferents comunitats i centres de la Província de Palència i Roma; com a Superiora, infermera, directora d’infermeria i Consellera provincial de centres. Ha estat Superiora provincial de Palència.

RI2a Consellera – Identitat Institucional

Va néixer a Navarra, Espanya. Va ingressar a la Congregació el 1967. És diplomada en Infermeria, especialitat de Psiquiatria. També és diplomada en Metodologia i Pedagogia de les Vocacions per a la vida religiosa.

Experiència i serveis realitzats en la vida hospitalària: ha treballat en el camp de la infermeria (direcció d’infermeria). En el servei d’animació com a Superiora provincial i en l’animació vocacional i formació inicial de les germanes en diferents etapes: Mestra de Postulants, Novícies i Juniores.

LD3a Consellera – Comunitats i formació

Va néixer a Salamanca, Espanya. Va ingressar a la Congregació el 1963. És diplomada en Educació General Bàsica, especialitzada en Pedagogia Terapèutica. Màster en Bioètica per l’Institut Borja de Bioètica (IBB) de Barcelona.

Experiència i serveis realitzats en la vida hospitalària: ha treballat en diferents Centres Educatius de Discapacitat Intel·lectual de la Província de Palència i de Barcelona. Ha realitzat diversos serveis d’animació a la Província de Barcelona: Secretària provincial, Superiora provincial, Superiora del centre i Ecònoma provincial. El 2012 va ser designada membre de la Comissió per a la creació de la Província Única d’Espanya.

4a Consellera – Pastoral HospitalàriaRosa

Va néixer a Cantàbria, Espanya. Va ingressar a la Congregació el 1983. Té formació acadèmica en Administració, Teologia i Pastoral de la Salut.

Experiència i serveis realitzats en la vida hospitalària: ha desenvolupat el servei de responsable d’administració a diferents Comunitats i Centres de la Província de Barcelona i el servei d’animació com a Superiora i segona Consellera provincial.

FMEcònoma Provincial

Va néixer a Segovia, Espanya. Va ingressar a la Congregació el 1979. Té formació acadèmica en Administració i Pastoral de la Salut.

Experiència i serveis realitzats en la vida hospitalària: ha exercit l’Hospitalitat a diferents Centres i Comunitats de la Província de Palència. A nivell local: administració, pastoral de la salut, Superiora de la comunitat i Gerent de centre. A nivell provincial: Ecònoma i Superiora provincial.

MGSecretària Provincial

Va néixer a Pamplona, Espanya. Va ingressar a la Congregació el 1966. És diplomada en Magisteri amb oposicions i titulada en Pedagogia Terapèutica i Logopèdia.

Experiència i serveis realitzats en la vida hospitalària: ha estat professora d’Educació especial a Meres (Astúries, Espanya) i Secretària provincial a Palència des de l’any 1994.

Equip de Direcció de la Província d’Espanya

El Govern Provincial d’Espanya decideix nomenar als següents col·laboradors amb la missió de dirigir i gestionar l’Obra Hospitalària, en dependència de la Consellera de l’Obra Hospitalària:

AMDirector Gerent

El 2003 es va incorporar a l’Hospital Beata María Ana de Jesús, de Madrid, com a responsable de la Direcció Econòmica i de Gestió, participant activament en la reforma i ampliació de l’Hospital. Tres anys després, el 2006, és nomenat Director Gerent de la Clínica San Miguel de Madrid i de la Línia de Rehabilitació Psicosocial, que compta amb serveis a Madrid i Extremadura, de la qual passa a liderar l’organització i el desenvolupament.

És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad Autónoma de Madrid (1995), Màster en Direcció de Recursos Humans i Organització per ESIC (2000), PADE programa d’alta direcció d’empreses per l’IESE (2015).

Nascut el 1972, resideix a Madrid.

AFDirector de l’Àrea d’Identitat Institucional

Va conèixer les Germanes Hospitalàries fent pràctiques de psicologia al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Retiro (Madrid) a finals de 1992. Des del 1993 fins al 1995 va fer tasques d’investigació a través d’una beca d’R+D del Ministeri d’Educació i Ciència en col·laboració amb aquest centre.

El gener de 1995 es vincula contractualment amb les Germanes Hospitalàries com a psicòleg en aquell mateix centre, fins que el 1998 n’és nomenat coordinador. A finals del 2004 es crea la Línia de Rehabilitació Psicosocial a la Clínica San Miguel, agrupant els recursos de rehabilitació psicosocial de Madrid i Extremadura, i és nomenat Director tècnic d’aquesta Línia, on exerceix les seves funcions fins que el 2012 és cridat a col·laborar en la reestructuració de la nostra Congregació a Espanya com a membre de la Comissió Hospitalàries d’Espanya. També s’incorpora al Comitè d’Ètica Assistencial de Madrid, com a secretari el 2001 i posteriorment com a president del CEAS, el 2007.

És llicenciat en psicologia per la Universidad Complutense de Madrid (1992), especialista en psicologia clínica (2004). Màster en modificació de conducta i psicologia de la salut per la Universidad Complutense (1994). Màster per la Universidad Pontificia de Comillas en Bioètica (2001 i 2015). Especialista en Direcció i Gestió d’Organitzacions no Lucratives i d’Economia Social per la Universitat Ramon Llull (1997).

Nascut el 1969, resideix a Madrid.

JAUDirector de l’àrea Economicofinancera

Es va incorporar el 2007, com a Coordinador de l’àrea Economicofinancera, a l’estructura provincial de Germanes Hospitalàries de la Província de Palència, càrrec que ha desenvolupat fins a l’actualitat.

És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad de Valladolid (1995) i, des de l’any 2002, és Auditor de Comptes, inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes, depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d’Economia, així com membre del Registre d’Economistes Auditors del Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya.

Nascut el 1972, resideix a Valladolid.

FSDirectora de l’Àrea Direcció de Persones

Es va incorporar a Germanes Hospitalàries el 2008 com a Tècnica de Gestió de Persones a l’estructura provincial de Palència. El 2012 assumeix la Coordinació Provincial de l’Àrea de Persones i la Secretaria Tècnica del Consell de Direcció de Centres.

És llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universidad de Valladolid (1991). Màster en Direcció de Recursos Humans per la Fundación Universidad Empresa (1996). Màster en Desenvolupament de Recursos Humans a la Universidad Rey Juan Carlos (en curs). Especialista en Gestió per Competències per la Universidad Complutense (2007). Recursos Humans en Entitats No Lucratives per la UNED (2015). Màster en Coaching amb PNL per IPH (2010), especialització Coaching Executiu i Sistèmic.

Nascuda el 1968, resideix a Valladolid.

ERDirector de l’Àrea de Sistemes i Qualitat

El 2004 va començar a treballar amb les Germanes Hospitalàries a l’estructura provincial de la Província de Madrid com a Director de Sistemes, liderant la seva àrea com a suport als centres dins del Centre de Serveis Compartits.

El gener de 2011 és nomenat Director d’Organització i Sistemes i assumeix, entre d’altres, responsabilitats en l’àmbit de la planificació i quadre de comandament, i el desenvolupament de la qualitat i excel·lència a nivell provincial a través de la Comissió d’Excel·lència. Entre les seves tasques en aquest àmbit destaca el desenvolupament d’un model propi d’autoavaluació EFQM, processos d’autoavaluació de tots els centres de la província i acreditació d’un d’ells, o l’elaboració de quadres de comandament.

Des del 2005 forma part de la Comissió General de Comunicació del Govern General. És llicenciat en Informàtica per la Universidad Politécnica de Madrid (1995) i Master Executive en Administració i Direcció d’Empreses per EOI (2009).

Nascut el 1968, resideix a Madrid.

FPResponsable de la Secretaria tècnica

Es va incorporar a treballar amb les Germanes Hospitalàries el 1996, a l’estructura provincial de la Província de Palència. El 1999 assumeix la gerència del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid i el 2005 retorna novament a l’estructura provincial com a Coordinador Provincial d’Organització, on té responsabilitat en diversos àmbits com la planificació, quadre de comandament, comunicació, gestió de la qualitat o el voluntariat provincial i interprovincial, coordinant diverses comissions de treball. El 2012 es va incorporar a la Comissió Hospitalàries d’Espanya per col·laborar en la reestructuració de la nostra Congregació a Espanya.

És llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Salamanca (1990), Màster en Direcció d’Empreses per l’Instituto de Empresa (2002) i Especialista Director de Sistemes de Gestió de Qualitat per Aenor (2011).

Nascut el 1967, resideix a Valladolid.

JPTResponsable de l’Assessoria jurídica

Es va incorporar a treballar amb Germanes Hospitalàries el 1993, com a Assessor Jurídic i Responsable de Recursos Humans de la Província de Palència. Del 2003 al 2009 va exercir funcions de Director General d’aquesta Província canònica, càrrec que ha desenvolupat des del 2013 fins a l’actualitat, compatibilitzant-lo amb l’Assessoria Jurídica. Assessor Jurídic de la Fundación Mª Josefa Recio i membre del Comitè d’Ètica de Germanes Hospitalàries.

Llicenciat en Dret per la Universidad de Valladolid (1985). Exercici professional de l’Advocacia des del 1986. Ha col·laborat amb el Departament “Dret Constitucional, Eclesiàstic de l’Estat i Processal” i a l’Àrea de Dret Penal de la Facultad de Derecho de Valladolid (1989). Experiència docent en l’Àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat, Facultad de Derecho de Valladolid. Col·laborador de FERE / Escuelas Católicas. Formació en Direcció Hospitalària per EADA (1994) i Habilitats Directives per ESADE (1998).

Nascut el 1962, resideix a Valladolid.

Govern General

Veure Govern General

Compartir esta página: