Missió

[wpo_block_heading title=”MISSIÓ” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

La missió de la Congregació encarna i expressa el carisma de l’Hospitalitat en l’acollida, l’assistència i l’atenció especialitzada i preferent a les persones amb malalties mentals, discapacitats psíquiques i físiques, i d’altres malalties, tenint en compte les necessitats i urgències en tot moment i a cada lloc, prioritzant els més pobres i oblidats.

[wpo_block_heading title=”La nostra vida i missió” alignment=”separator_align_center” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-secundario invertido”]
  • La persona que pateix és el centre de l’acció hospitalària.
  • L’oferta assistencial uneix ciència i humanització, i té en compte la persona en totes les seves dimensions.
  • Les opcions preferents són les persones econòmicament menys afavorides i les que tenen més necessitats.
  • El respecte i la defensa de la vida, i els principis de l’ètica i moral catòlica guien l’activitat assistencial.
  • Totes les persones implicades en aquesta obra: malalts, familiars, treballadors, voluntaris i religioses integren la comunitat hospitalària.

La nostra missió encarna i expressa el carisma de l’Hospitalitat a l’acollida, l’assistència i l’atenció especialitzada

Compartir esta página: