Model assistencial

[wpo_block_heading title=”MODEL ASSISTENCIAL I EDUCATIU” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

El nostre Model Assistencial i Educatiu recull els atributs principals de la manera com es vol actuar en favor de la persona que atenem, el sentit i el significat profund que existeix darrere de cada acte. Està basat en el nostre Marc d’Identitat.

Definim el nostre model com la manera de fer que integra els elements dinàmics i estructurals més rellevants, per tal de donar resposta als reptes actuals des de la inspiració del carisma fundacional i d’acord amb els valors hospitalaris.

HOSPITAL DE LA BEATA - HERMANAS HOSPITALARIAS - SERVICIO DE DAÑO CEREBRAL

 

El nostre model s’impregna de la història de la Institució mateixa i de l’humanisme cristià que l’acompanya que, igualment per naturalesa, va lligat de forma indissoluble a la història de l’assistència a les persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual i altres malalties, al nostre país. Això vol dir que aquest model aglutina, sedimenta i s’influencia del llarg recorregut del pensament respecte a aquesta assistència, que passa d’un model asilar o custodial a un model clinicobiològic, per evolucionar, després, fins al model rehabilitador i comunitari que avui reconeixem a nivell global.

En l’actualitat existeixen, tant en el camp de la salut mental com en el de la discapacitat, models assistencials amb denominadors comuns que atenen a concepcions modernes holístiques de la persona, humanistes a la vegada que tècniques, de justícia, d’equitat i de respecte a l’autonomia, entre altres atributs.

Tenim en compte la premissa que en la salut mental de la població influeixen múltiples factors: biològics, psicològics, espirituals, familiars, socials, religiosos, econòmics, mediambientals, entre d’altres. Per això propugnem l’abordatge integral i interdisciplinari de la salut mental com a essencial. En el nostre model, el carisma amb què es desenvolupa aquesta atenció integral serà el veritable fonament.

Quant a l’evolució del model educatiu al nostre país, és interessant ressenyar que “l’educació especial” comença a generalitzar-se des de mitjan segle XX, passant d’un model medicoassistencial imperant a un model pedagogicorehabilitador. La nostra Institució és pionera en la creació de centres específics per a l’atenció de nens amb discapacitat intel·lectual en la dècada dels anys 60. Amb això es va oferir un servei alternatiu a l’internament en centres de salut mental.

modelo-asistencial-2

Actualment, els serveis que ofereixen els nostres centres d’educació especial estan orientats a la normalització de les persones amb discapacitat intel·lectual i la seva total integració sociolaboral, aplicant programes d’innovació en els àmbits pedagògic, tècnic i assistencial.

Un lloc no menys important en la realitat de Germanes Hospitalàries l’ocupa l’àmbit assistencial dels Hospitals Generals, que inclouen, entre altres accions, l’atenció a pacients en situació de fragilitat, complexitat, malaltia avançada i final de vida.

Modelo asistencial

Compartir esta página: