Docència

[wpo_block_heading title=”DOCÈNCIA” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

La formació continuada, a través dels plans i programes corresponents, permet el creixement integral de les capacitats i de la identitat hospitalària dels professionals, i repercuteix directament en la seva motivació i en la bondat de la labor assistencial i educativa.

Mitjançant la docència, transmetem als futurs professionals no només coneixements tècnics i científics, sinó també valors i un estil propi de realitzar l’atenció, enriquint la pluralitat de formes d’entendre el servei a las persones que atenem.

Compartir esta página: