Bioètica

image30

 

Els centres de la Província d’Espanya incorporen els principis i valors propis de la Bioètica en la presa de decisions assistencials, a fi d’augmentar la correcció i la qualitat en l’assistència

Dimensió ètica en tota actuació assistencial i educativa

Conscients dels nous interrogants que planteja l’ètica en els quefers diaris dels Centres, la incloem entre els nostres valors. L’Hospitalitat és ella mateixa una experiència ètica fonamental i englobant de la nostra missió, que reforça la dimensió ètica pròpia de tota actuació amb la persona acollida.

L’ètica forma part de tota actuació hospitalària de la Província d’Espanya i s’ha de garantir tant en els fins com en qualsevol dels mitjans.

Ens exigim ser ètics en tots els camps i decisions; en l’assistència sanitària, en l’acció educativa i en l’atenció social, promovent el diàleg bioètic, per clarificar la implicació dels principis i criteris comuns en la pràctica diària.

Per al desenvolupament de la dimensió ètica en la nostra activitat assistencial i educativa, comptem amb Comitès, Comissions i Grups de Bioètica.

Desenvolupament de valors ètics en la pràctica assistencial i educativa

L’ètica ens orienta en la presa de decisions, prenent com a referència els següents criteris:

  • El respecte a la dignitat humana: tota persona mereix un tracte digne i, per tant, ser tractada com un fi i no com un mer mitjà.
  • La defensa de la vida humana: que permetrà a la persona la possibilitat de desenvolupar-se plenament. Considerem quatre principis ètics en qualsevol presa de decisions: principi de no-maleficència, principi de beneficència, principi d’autonomia i principi de justícia.

Defensa de drets

El respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de l’individu han de garantir-se en tots els nostres centres. A més, des de la nostra responsabilitat social, considerem que s’ha de promoure en entorns comunitaris.

És per això que la lluita contra l’estigma, habitualment associat a les persones amb trastorns mentals, discapacitats intel·lectuals, etc., es converteix no en una opció sinó en un compromís ètic.

[wpo_featuredbox title=”Comitès d’ètica assistencial” style=”v4″ title_align=”separator_align_center”]La col·laboració, tant en el sector sanitari como en el sociosanitari, per a la creació de comitès d’ètica asistencial.

Llegir més[/wpo_featuredbox]

[wpo_featuredbox title=”Congressos” style=”v4″ title_align=”separator_align_center”]L’organització i participació en congressos de bioética.

Llegir més[/wpo_featuredbox]

[wpo_featuredbox title=”Publicacions” style=”v4″ title_align=”separator_align_center”]Les diferents publicacions sobre Consentiment informat, història clínica/expedient, etc.

Llegir més[/wpo_featuredbox]

Compartir esta página: