Club social

Servei de Club Social

Club social

La finalitat d’aquest equipament, que va començar a funcionar l’any 1996, és organitzar el temps de lleure dels socis, alhora que es treballa i fomenta la seva autonomia, no només en l’organització del propi temps de lleure, sinó que també intenta abarcar globalment els aspectes de la vida quotidiana.

El Club social ofereix un espai per establir vincles de comunciació i relació interpersonals i fomenta la integració dels usuaris en la Comunitat mitjançant les diverses activitats participatives que organitza.

L’horari del servei és a les tardes de dilluns a divendres i els caps de setmana.

Passatge Fargas núm. 8, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Tel.: 93.685.58.07

Compartir esta página: