Administración bienes

Administració de Béns

El Servei d’Administració de Béns s’ofereix a les persones que es troben ingressades als centres de titularitat de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús quan elles mateixes o els seus familiars ho sol·liciten.

Les principals funcions que es duen a terme són:

  • Seguiment dels saldos de les llibretes d’estalvi
  • Vetllar per un òptim rendiment dels diners
  • Custòdia dels títols bancaris de comptes i dipòsits
  • Registre contable de totes les operacions
  • Control d’ingressos i despeses
  • Pagament de factures
  • Coordinació amb els centres, les famílies, etc.
Admbien
Compartir esta página: