Atenció espiritual

[wpo_block_heading title=”PASTORAL: ATENCIÓ ESPIRITUAL I RELIGIOSA” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-primario linea-izq”]

Atenció espiritual i religiosa en l’assistència integral

La Institució, fidel a la seva tradició i valors, des del respecte absolut a la dignitat de la persona, considera l’atenció integral als assistits un pilar fonamental del procés terapèutic, en el qual s’inclou el dret a l’atenció espiritual i religiosa.

Integració del Servei de Pastoral en la dinàmica assistencial o educativa de cada centre i dispositiu

L’atenció espiritual i religiosa és considerada un recurs beneficiós en la teràpia i a l’educació, present de manera transversal en el ser i fer de l’Hospitalitat. Reclama lideratge, estructures i recursos humans dedicats, englobats en les dinàmiques assistencial i educativa.

Lideratge propi d’aquesta tasca amb suport dels diferents professionals del centre

Al Servei de Pastoral li correspon ser el punt de referència de l’atenció espiritual i religiosa, que treballa de manera integrada en la dinàmica assistencial i educativa de cada centre i dispositiu i que compta amb el suport dels professionals.

Acull i acompanya espiritualment tota la comunitat hospitalària, segons necessitats

Els destinataris de l’atenció pastoral són, prioritàriament, els usuaris i les seves famílies. No obstant això, tots aquells que formen part de la Comunitat Hospitalària poden rebre aquesta atenció, respectant sempre de forma escrupolosa el desig de la persona a rebre o no aquesta atenció.

Avaluació de necessitats a nivell espiritual i religiós

Atendre les necessitats espirituals i religioses exigeix una metodologia actualitzada i adaptada a la particularitat dels destinataris. D’acord amb la centralitat de la persona, en el marc d’una societat plural i secularitzada, amb diversitat religiosa, la Institució, des del seu caràcter propi, respecta i atén a la llibertat de consciència dels usuaris i al seu dret a la llibertat religiosa.

Compartir esta página: