Ser Germana Hospitalària

Germanes i col·laboradors seglars duem a terme la Missió Hospitalària en 27 països del món. La vocació hospitalària és resposta a la crida de Déu, per seguir Jesús i continuar a l’Església i al món la seva acció misericordiosa a favor de les persones malaltes, especialment d’aquelles que pateixen sofriment o limitació psíquica i que són “veritable rostre de Crist”.

Amb les joves que creuen que han rebut la nostra mateixa vocació, cal iniciar un procés de discerniment, primordialment per mitjà de l’oració, l‘escolta de la Paraula de Déu i el diàleg fratern.

DSC_7140 p

[wpo_block_heading title=”Itinerari Vocacional” alignment=”separator_align_center” heading_style=”v6″ el_class=”encabezado-secundario”]

La formació en la vida religiosa té com a fi orientar i capacitar per a l’entrega definitiva a Déu, les joves que se senten cridades a seguir Jesucrist en la vida religiosohospitalària.

Les etapes que gradualment condueixen a aquesta meta són:

  • Postulantat, etapa en la qual es continua el procés de discerniment vocacional.
  • Noviciat, període privilegiat de formació que acaba en la professió.
  • Juniorat, temps en el qual es continua la formació i s’acaba amb la professió perpètua. La formació els ajuda a entrar progressivament en l’esperit de l’Institut.

Si vols conèixer millor la nostra Congregació, pots escriure’ns a vocaciones@hospitalarias.es

Compartir esta página: